دوشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

نظر سنجی

آیا اطلاعات مورد نیاز شما بصورت کامل از طریق این سایت قابل دستیابی می باشد ؟

 
 
 

 جدول جزر و مد سواحل جنوبی 

 
 
 

 اطلاعات هواشناسی دریایی 

 
 
 

  

شماره پیگیری:

 

سیامک صحرائی
مدیر کل عملیات و ایمنی دریایی
تلفن:84932141
فکس:84932675
  
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۰۹

الف- برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء سطح ایمنی آبراههای تحت حاکمیت ازطریق:

 • تعیین موقعیت جغرافیایی، نصب و نگهداری علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی
 • نظارت بر انجام امور لایروبی و هیدروگرافی در بنادر کشور
 • بررسی، نیازسنجی و راهبری سرویسهای کنترل ترافیک دریایی (VTS) در بنادر کشور
 • مطالعه و امکان سنجی در زمینه تأسیس و توسعه ایستگاههای ساحلی مخابراتی دریایی و مرکز کنترل ترافیک
 • برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات دریایی ازقبیل راهنمایی- یدک کشی
 • جلوگیری از فعالیت غیرمجاز بهره برداران از تجهیزات مخابرات دریایی ازطریق مراجع ذیربط
 • اصلاح و بروزرسانی نقشه های دریایی (کاغذی و ENC) آبهای تحت حاکمیت ایران بمنظور استفاده دریانوردان و انعکاس به مراجع ذیربط بین المللی
 • هماهنگ کننده منطقه بعنوان" I  INT AREA "جهت جمع آوری اطلاعات  "INT Chart"کشورهای منطقه دریایی راپمی و انعکاس آن به IHO و RSAHC
 • تدوین مقررات و نظارت بر علمیات پاکسازی شناورهای مغروق در آبراهها و آبهای تحت حاکمیت
 • تهیه، نظارت و پخش اطلاعات ایمنی دریانوردی ازطریق ایستگاههای رادیویی ساحلی (Coast Radio Station)
 • تهیه، نظارت براجرا و به روزرسانی دستورالعملها و استانداردهای فنی و عملیاتی به منظور ارتقاء سطح ایمنی آبراههای تحت حاکمیت
 • برنامه ریزی درجهت استفاده استاندارد از طیف فرکانس دریایی براساس قوانین ملی و بین المللی توسط شناورها، سکوها و مراکز رادیویی مرتبط
 • بررسی و صدور تأییدیه بهره برداری از ایستگاههای مخابراتی ثابت و سیار دریایی

ب: برنامه ریزی نظارت و ارتقاء سطح ایمنی ناوگان تحت پرچم ازطریق:

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه اجراء کلیه استانداردهای فنی وایمنی (ملی و بین المللی) برروی ناوگان تحت پرچم
 • صدور گواهینامه های فنی و ایمنی ناوگان تحت پرچم
 • صدور تأئیدیه بهره برداری از تجهزات مخابراتی و کمک ناوبری شناورهای تحت پرچم
 • تدوین آئین نامه  ها، استانداردهای فنی و ایمنی و دستورالعملهای اجرایی جهت ناوگان تحت پرچم
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه ثبت ، نقل و انتقالات، ابطال ثبت و درج آخرین تغییرات شناورها و نظارت بر شعبات بنادر تابعه
 • تعیین صلاحیت، کنترل و نظارت برمؤسسات رده بندی داخلی و بین المللی که گواهینامه های فنی شناورها را ازطرف سازمان صادر می نمایند.
 • ساماندهی ، نوسازی و ارتقاء سطح ایمنی ناوگان سنتی تحت پرچم
 • سیاستگذاری و نظارت به منظور ارتقاء سطح ایمنی قایقهای صیادی و تفریحی
 • نظارت بر اجرای مطلوب کلیه استانداردهای فنی و بین المللی ناوگان تحت پرچم
 • نظارت بر ساخت و ساز تعمیرات ناوگان تحت پرچم و شناورهای اهتزاز پرچم در داخل و خارج از کشور
 • سیاستگذاری و استاندارد سازی ساخت و تعمیر شناور در کشور
 • سیاستگذاری، تدوین دستورالعملهای فنی و ایمنی و اجرا مقررات استانداردهای بین المللی برروی سکوهای متحرک دریایی

ج: ارتقاء سطح امنیت ناوگان تحت پرچم:

 • سیاستگذاری و نظارت بر اجراء مقررات و استانداردهای امنیتی ملی و بین المللی برروی ناوگان تحت پرچم
 • صدور گواهینامه های امنیتی ناوگان تحت پرچم
 • تدوین و اجرای آئین نامه ها، دستورالعملهای اجرایی و استانداردهای امنیتی جهت ناوگان تحت پرچم

د:  موارد مشترک:

 • سیاستگذاری به منظور بهره برداری از فن آوری ICT در تبادل اطلاعات ( VOICE و DATA) در مراکز رادیویی بنادر
 • نظارت بر ارتباطات رادیویی کشتی به ساحل و ساحل به کشتی
 • دبیرخانه کمیته بررسی سوانح دریایی و مشارکت فعال در بررسی سوانح
 • دبیرخانه کمیته مدیریت ایمنی کشتیها (ISM CODE)
 • سیاستگذاری، تدوین دستورالعملهای اجرایی، استانداردهای فنی و نظارت بر اجراء مقررات فنی سازمان بین المللی کار (ILO) در زمینه ناوگان تحت پرچم
 • بررسی مدارک و اسناد سازمانهای تخصصی بین المللی (ILO,ITU,IALA,IHO,IMO)  و مشارکت در تدوین و اصلاح مقررات بین المللی مربوطه
 • سیاستگذاری تدوین دستورالعملهای فنی و ایمنی و اجرا مقررات استانداردهای بین المللی برروی سکوهای متحرک دریایی
 • سیاستگذاری، استاندارد سازی و تأیید انطباق تجهیزات دریایی داخلی و وارداتی برای نصب برروی ناوگان تحت پرچم با استانداردهای ملی و بین المللی
 • نظارت و کنترل امور واگذار شده (دریایی) به بخش خصوصی بمنظور انجام امور بنحو مطلوب

 

 
 
 

  

   

      
گالری تصاویر  فرم ها مقالات  آئین نامه های و روشهای اجرائی 
       
 
 
 

  

انتقادات

 انتقادات و پیشنهادات

 ضمنا در هر ساعت شبانه روز می توانیدبا تلفن گویای 84932121 تماس حاصل فرمائید

 
 
 
 

   
 
 

[ Powered By RADCOM ]